1. Xuân và em

2. Nợ da vàng

3. Áo Bay Cho Gio Theo Cùng

4. Bèo Bọt Quê Người

5. Có Ai Tắt Bếp

6. Em Đong Thương Nhớ Bằng Hơi Thở

7. Em Có Buồn Không Kiếp Viễn Phương

8. Hai Người Chung Ngắm Vầng Trăng

9. Em Có Còn Không Nón Dính Quai
Trở về trang chính