tieusu


Tên thật: Tạ văn Hiến
Nơi sinh:
Lịch Hội Thượng Ba Xuyên.(Sóc Trăng).
Theo học tại trường Mạc Ðỉnh Chi Phú Lâm, đại học Văn Khoa Sài Gòn.
Cựu Sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Bị tập trung lao động (học tập) tại các địa điểm :
Trại Yên Bái, Phong Quang (Lào Kay), Vĩnh Quang (Vĩnh Phú).
Hiện định cư tại thành phố San Diego California USA cùng gia đình
Khởi viết trước 1975 trên các nhật báo, tuần san tại Sài gòn.

Tác phẩm đã xuất bản :
Góp Nhặt (thơ, in chung với Sông Cửu, 2003)
Chung Ngắm Một Vầng Trăng (thơ, 2004)
Đếm Những Hư Hao ( thơ , in chung Thi Hạnh , 2006 )
Ước mơ nếu có xanh màu ngọc (thơ, 2014)

Góp bài trong các thi tập :
Vườn Thơ Tao Ngộ (nhiều tác gỉa)
Tuyển Tập Văn Thơ 2003 (nhiều tác gỉa)
Tuyển Tập Văn Học Thời Nay (nhiều tác gỉa,2004)




Trở về trang chính