tapthognMục Lục

1. Nỗi buồn cổ tích
2. Em giấu thu vàng trong lá bay
3. Sương muộn
4. Trăn trở
5. Đổi lá thu vàng lấy nhớ nhung
6. Triền miên
7. Sài gòn xanh đỏ
8. Chớ gọi anh bằng chú
9. Tóc rối
10. Mong manh
11. Như
12. Những điếu thuốc cuối cùng
13. Cố nhân
14. Nghe như mùa thu tới
15. Nhốt
16. Đốt
17. Ngắt
18. Chong đèn nghe em hát
19. Từ ly
20. Nắng không mùa
21. Hoa muộn
22. Em hứa
23. Buồn
24. Nắng xuân
25. Nhớ
26. Xin chớ trách mùa thu
27. Vào Thu
28. Thôi đừng tiếc hạ
29. Hoa sầu
30. Những tuần không Lễ
31. Gánh điêu tàn
32. Xuân lưu xứ
33. Anh thức cho người yêu ngủ yên
34. Đời dài bao tháng
35. Người em bên giáo đường
trở về trang chính