tapthocnvtMục LụcThơ
1. Như phượng muôn đời thương kiếp ve
Like the Flamboyant tree ever love the Cicadas

2. Cánh gió
3. Lỡ một ngày
4. Ma về
5. Bến đợi
6. Ta về nhặt lỗi đường cong
7. Đường bao nhiêu mật chảy ròng thành thơ
8. Lá trăng mây
9. Xin lối quen đừng tủi
10. Tình như làn khói
11. Em quên rồi
12. Trăng không uống rượu trăng hồng
13. Tại ai
14. Chung bước nhỏ
15. Tậm sự Thu không
16. Buổi biệt hành
17. Tại vì
18. Tôi đứng chờ em thế kỷ xưa
19. Em đi áo lụa cài trăm
20. Mong manh
21. Hoa rũ
22. Em đi
23. Giấc sương
24. Nếu lỡ
25. Hỏi thăm
26. Em về
27. Trách thu
28. Buồn vì thu
29. Tiễn em
30. Chẳng trách đâu
31. Thu tỉnh
32. Anh chẳng còn
33. Quán vắng
34. Tâm ảnh
35. Tháng Tám hỏi em
36. Nước đâu
37. Tình tôi như nắng sân trường cũ
38. Tóc cài bóng nhau
39. Bến nao
40. Áo bay cho gió theo cùng
Dress Panes in the wind
41. Phượng đỏ sân trường em đỏ môi
42. Theo em
43. Vạt nắng sân trường tôi bỏ lại
Left behind the Sunrays in the school yard
44. Không theo
45. Phượng hồng
46. Chia nửa vần trăng
47. Nửa vần trăng
48. Hai người chung ngắm một vần trăng
Both of us are watching the Moon
49. Trả anh nỗi nhớ
50. Nhớ hoài mưa tháng Sáu
51. Tình theo lá bay
52. Sao nỡ xa anh
53. Ai bảo !!!
54. Say
55. Người ở lại LaoKay
56. Chiếc bóng
57. Nước mất nhà tan
58. Trở về
59. Hoa tháng Tư
April flowers
60. Ta với người đâu cách núi sông
61. Không phải đời trai
62. Dặn dò
63. Ảo ảnh đời
The life's mirage
64. Một ngày
65. Vần thơ nhỏ
Small Rhymes
66. Cho tôi
67. Góc lạnh
68. Mùa xuân cười lưng lửng
69. Biển ngọt
70. Góc hẹp
The narrow corner
71. Bãi nhớ
72. Giấc say
73. Gam màu buồn
74. Đổi lá thu vàng lấy nhớ nhung
75. Thềm xuân
76. Mái hiên cao
77. Chiều xuân lén đi chơi phố
78. Nước sông xưa
The River of the Past
79. Người đi
80. Muộn màng
81. Dấu lặng
82. Ngày mưa bên sông Hồng
83. Nghe xuân gõ cửa lòng quên mở
Spring knocking on a closed Heart
84. Chiều mơ xuân cũ
85. Đời chẳng như là mộng nhé em
Life is not like a Dream
86. Khỏi thấy thu tàn
87. Hạt nắng
The Sun Drops
88. Trăng non ta chỉ muốn trăng già
Nhạc
1. Tình thu
2. Thu kỷ niệm
3. Em ngồi đan lá kết sầu trên tay
4. Yêu là nợ
5. Áo bay cho gió theo cùng
trở về trang chính