NT_nhac_banghuu

1. Hoa muộn
Nhạc: Trần Thụy Minh - Lời: Nhược Thu

2. Lệ nắng
Nhạc: Trần Thụy Minh - Lời: Nhược Thu

3. Nhớ
Nhạc: Vũ Thư Nguyên - Lời: Nhược Thu

4. Đổi lá thu vàng lấy nhớ nhung
Nhạc: Vũ Thư Nguyên - Lời: Nhược Thu

5. Em giấu thu vàng trong lá bay
Nhạc: lmst - Lời: Nhược Thu

6. Hoa sầu
Nhạc: Mai Đức Vinh - Lời: Nhược Thu

7. Hạt nắng
Nhạc: Nguyên Phan - Hoà âm: Nguyễn Minh Châu - Lời: Nhược Thu

8. Khỏi thấy thu tàn
Nhạc: Mai đức Vinh - Lời: Nhược Thu

9. Mái hiên cao
Nhạc: Nguyên Phan - Hoà âm: Nguyễn Minh Châu - Lời: Nhược Thu

10. Em,Hoa, Chim, Mây (Thơ: Vần thơ nhỏ)
Nhạc: Vũ Thư Nguyên - Lời: Nhược Thu

11. Người ở lại Laokay
Nhạc: Lmst - Lời: Nhược Thu

12. Áo Bay Cho Gió Theo Cùng
Nhạc: Nguyễn Tường Vân - Lời: Nhược Thu

13. Em đi áo lụa cài trâm
Nhạc: Mai Đức Vinh - Lời: Nhược Thu

14. Xin giữ giùm nhau
Nhạc: Vũ Thư Nguyên - Lời: Nhược Thu

15. Hai giòng sông
Nhạc: Lã Mộng Thường - Lời: Nhược Thu

16. Phượng Đỏ Sân Trường Em Đỏ Môi
Nhạc: Ngọc Mai - Lời: Nhược Thu - Ca sĩ .

17.Em Đành
Nhạc:Đỗ Quân - Lời: Nhược Thu - Ca sĩ : Đỗ Quân
Trở về trang chính