NT_nhac_banghuu

nhac_NT_e
1. Hè giã biệt
Nhạc và lời: Nhược Thu - Hoà âm: Quang Đạt - Trình bày: Đình Nguyên

2. Màu hồng xôn xao
Nhạc và lời: Nhược Thu - Trình bày: Quỳnh Lan

3. Còn là nỗi đau
Thơ : Miên Thụy - Nhạc: Nhược Thu - Trình bày : Kim Khánh

4. Em ngồi đan lá kết sầu trên tay
Nhạc: Nhược Thu - Thơ: Miên Du Dalat - Hoà âm: Quang Đạt - Trình bày:Mỹ Dung

5. Rồi mai chỉ có em
Nhạc: Nhược Thu - Thơ: L. t. Quỳnh Hương - Ca sĩ: Trúc Ly

6. Có cuộc tình trôi
Nhạc: Nhược Thu - Thơ: Linh hồn của Tre - Ca sĩ: Thùy An

7. Ngày tôi xa Đà Lạt
Nhạc: Nhược Thu - Thơ: Miên Kim - Ca sĩ: Diệu Hiền

8. Với Sài Gòn anh chỉ là khách lạ
Nhạc: Nhược Thu - Thơ: Thiếu Phụ - Ca sĩ: Kim Khánh

9. Nhớ Mẹ
Nhạc: Nhược Thu - Thơ: Miên Kim - Ca sĩ: Hương Giang

10. Cũng Chỉ Vô Tình Thôi
Nhạc: Nhược Thu - Thơ: Yêu Làm Chi - Ca sĩ: Đ� o Nguyên

11.Lỗi Anh
Nhạc: Nhược Thu - Thơ: Miên Kim - Ca sĩ: Quỳnh Lan

12. Khuyết mảnh trăng Tình
Nhạc: Nhược Thu - Thơ: Thu Hằng - Ca sĩ:Đào Nguyên

13. Vắng Anh
Nhạc: Nhược Thu - Thơ: Miên Kim - Ca sĩ: Trúc Ly

14. Cuối tuần vắng anh
Nhạc: Nhược Thu - Thơ: Thiếu Phụ - Ca sĩ: Đào Nguyên

15. Biển và Con sóng
Nhạc: Nhược Thu - Thơ: Linh hồn của Tre - Ca sĩ: Tâm Thư

16. Hoàng hôn tím
Nhạc: Nhược Thu - Thơ: Chúc Anh - Ca sĩ: Quỳnh Lan

Trở về trang chính