nhac_NT_e


1. Đổi lá thu vàng lấy nhớ nhung

2. Em giấu thu vàng trong lá bay

3. Tháng Tư cơm nấu vo bằng lệ - Nhược Thu

4. Cánh gió

5. Sài Gòn cuối năm

6. Hoa Sầu

7. Xuân Có Hồng

8. Trở Về

9. Hai Người Chung Ngắm Vầng Trăng

10. Người Ở Lại Lao Kay

11. Ta Với Người Đâu Cách Núi Sông

12. Đời Chẳng Như Là Mộng

13. Góc Lạnh

14. Nửa Vầng Trăng

15. Góc Hẹp

16. Như Phương muôn đời thương kiếp Ve

17. Lệ nắng - Nhược Thu - Trần Thụy Minh
Trở về trang chính